بندر اختصاصي مجتمع كاوه

بندر اختصاصي مجتمع كاوه

به منظور تسهيل در واردات تجهيزات و همچنين صادرات محصولات، مجتمع پتروشيمي كاوه اقدام به احداث بندر اختصاصي درون مجتمع خود، نموده است.

بندر اختصاصي كاوه در استان بوشهر و نزديك شهر دير با مختصات 27° 48´ 29˝ شمالي و 51° 52´ 09˝ شرقي واقع شده است. اين بندر با طول اسكله خدماتي 270 متر و عمق حوضچه آرامش 6.5 متر، قابليت پذيرش كشتي تا DWT 7000 را دارد.

.