واحدهاي جانبي

واحدهاي جانبي

 

تمام سرويس­هاي جانبي مورد نياز براي واحد توليد متانول، داخل مجتمع پتروشيمي كاوه تامين مي شود. به اين منظور واحدهايي نظير:

  • ASU (واحد جداسازي هوا)
  • واحد تامين هواي ابزار دقيق
  • واحد تامين برق (توربين گازي، توربين بخار و ژنراتورهاي اضطراري)
  • بويلرهاي اضطراري
  • واحد فوق تصفيه آب
  • واحد كولينگ آب

توسط شركت فني مهندسي پتروكاوه افق (زيرمجموعه گروه صنعتي كاوه)، طراحي و اجرا شده اند.

واحد ASU با ظرفيت توليد Nm3/h 120000 اكسيژن گازي، يكي از بزرگترين واحدهاي موجود در جهان است. اين واحد علاوه بر تامين نيازهاي مجتمع، اكسيژن، نيتروژن و آرگون مايع به منظور فروش، نيز توليد مي­كند.

.