متانول چيست؟

متانول چيست؟

متانول، ساده ترين الكل با فرمول شيميايي CH3OH است. اين مايع بي رنگ، شفاف و قابل حل در آب، عمدتاً از گاز طبيعي توليد شده و در صنايع مختلف شيميايي، پتروشيميايي و انرژي كاربرد دارد.
متانول به متيل الكل يا الكل چوب نيز معروف است. علت اين نام گذاري به توليد متانول به عنوان محصول جانبي فرآيند تقطير تخميري چوب باز مي گردد.

برخي مشخصات فيزيكي متانول به شرح زير مي¬باشد:
دانسيته: kg/m3 792
دماي جوش: °C 7/64
فشار بخار: kPa 02/13 در دماي °C 20
دماي اشتعال: °C 11

متانول به شدت سمي بوده و حتي از طريق پوست نيز جذب مي شود. خوردن حدود 10 گرم از آن موجب كوري دائمي و حدود 100 گرم، موجب مرگ مي شود.

عمده مصرف متانول براي توليد محصولات شيميايي از قبيل فرم آلدئيد، استيك اسيد و MMA است. اين مواد شيميايي در صنايع مختلف مانند صنايع اوراق فشرده چوبي (MDF، تخته خرده چوب و تخته لايه) رزين سازي، نساجي، چسب، كاغذسازي، آرايشي و داروسازي كاربرد دارند.
از ديگر كاربردهاي متانول، مي توان به بخش انرژي اشاره كرد. در اين بخش محصولاتي همچون MTBE و DME در كنار Gasoline blending و Biodiesel قرار مي گيرند.
كاربرد ديگر متانول كه در سال هاي اخير سهم قابل توجهي از مصرف را به خود اختصاص داده، توليد الفين ها از متانول يا MTO است.

.