اكسيژن، نيتروژن و آرگون مايع

اكسيژن، نيتروژن و آرگون مايع

علاوه بر متانول، اكسيژن، نيتروژن و آرگون مايع به عنوان محصولات جانبي مجتمع پتروشيمي كاوه توليد مي شوند. واحد ASU اين مجتمع پتروشيمي كاوه با ظرفيت توليد Nm3/h 120000 قابليت توليد ميعانات ذيل را دارا مي باشد

 

 

ميعانات نرخ توليد (kg/h) خلوص (%) ملاحظات
نيتروژن 9500 99.95 كمتر از ppm اكسيژن
اكسيژن 8600 99.6
آرگون 5400 100 كمتر از ppm 2 O2 و ppm 3 N2

 

 

نيتروژن مايع

نيتروژن مايع، مايعي بي­رنگ، بدون بو، غير خورنده، غير قابل اشتعال، خنثي و به شدت سرد، با دماي جوش °C 196- است. ذخيره و حمل و نقل نيتروژن، به صورت مايع ولي استفاده از آن اغلب به صورت گاز انجام مي شود.

نيتروژن در صنايع مختلفي مانند صنايع غذايي، داروسازي، فولاد، شيشه فلوت، اشعه X  و ساير كاربردها كه نياز به دماي پائين يا نياز به عدم وجود اكسيژن در فضا دارند، كاربرد دارد.

اكسيژن مايع

اكسيژن مايع، مايعي با رنگ آبي كم رنگ، كرايوژنيك و به شدت سرد، با دماي جوش °C 183- است.

اكسيژن اغلب به صورت مايع ذخيره و حمل و نقل مي شود. اكسيژن داراي كاربردهاي بيشماري در صنايع شيميايي، داروسازي، فلزي، خمير و كاغذ، آلومينيوم، مس، طلا و تصفيه فاضلاب است.

آرگون مايع

مايعي بي رنگ، بدون بو، بدون اثر خورندگي، غير قابل اشتعال و به شدت سرد با دماي جوش °C 186- است.

ذخيره سازي و حمل و نقل آرگون به صورت مايع انجام مي شود اما در زمان استفاده معمولاً در فاز گازي قرار دارد. آرگون اغلب در صنايع لامپ سازي، صنعت جوش و ساير صنايع كاربرد دارد.

.